Mantolama Yaptırmadan, Yüksek Isı ve Ses Yalıtımı

izoduo ile Yakıtta %70 Tasarruf!

Yalıtım uygulaması ülkemiz ve dünya için vazgeçilmez bir unsurdur. Binalarda ısı enerjisi tasarrufu, ancak doğru uygulanmış bir ısı yalıtımı ile sağlanabilmektedir. Aksi takdirde tüketilen yakıt binayı değil atmosferi ısıtmakta, dolayısıyla gereğinden fazla yakıt tüketilmektedir.

Tüketilen yakıtın fazla olması binanın kullanım maliyetini yükseltirken aynı zamanda yakıtların atmosfere verdikleri zararlı gazlar dolayısıyla da çevre kirliliği artmaktadır. Isı yalıtımına verilen önemin her geçen gün arttığı ülkemizde yalıtım uygulamaları da çeşitlilik göstermektedir.

Türkiye' de yılda ortalama 7 milyar dolarlık kaynak yalıtımsızlıktan dolayı heba edilmektedir. Bu kaybettiğimiz kaynakları kazanabilmemiz için geliştirilen izoduo bloklar sayesinde, kullanılan yapılarda %70'e varan yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.

Mantolama Yaptırmadan, Yüksek Isı ve Ses Yalıtımı

Yapılardaki ısı kaybının, %40' ı duvarlardan, %30' u pencerelerden, %17' si hava sızıntılarından, %7' si çatılardan, %6' sı ise bodrum katlarından gerçekleşmektedir.

Yapıların en büyük sorunu ise ısı kaybının %40'ının duvarlardan oluşmasıdır. Bu kaybı önlemek demek ısı yalıtımını büyük ölçüde sağlamak demektir.

izoduo, dışı pomza taşı ve çimento karışımlı beton plakalardan ve içi yüksek dansiteli EPS (strafor) köpükten oluşması sebebiyle yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlamaktadır. Yüksek ısı yalıtımı sağlaması ile de mantolama yapmamıza gerek kalmamaktadır.

4 ısı bölgesine ayrılmış Türkiye’de izoduo, klasik dış duvar yapı malzemelerinin dışında farklılık göstererek 4 bölge içinde uygun yalıtım sağlamaktadır.

Binalarda ısı konforunun sağlanmasına yönelik TS825 standardına göre “İzoduo” için hesaplanmış olanU=0,29W/m2K değeri olup, hem bir duvar yapı elemanı olarak hem de sunduğu üstün izolasyon özelliği sayesinde tüm ısı bölgeleri için kullanılabilen tek ürün olarak uygulayıcı ve kullanıcıların kullanımına sunulmuştur.